kiosk furniture logo
คูปองส่วนลด
K
0 เหรียญ

การรับประกัน

สินค้า KIOSK ทุกชิ้นได้รับประกัน 6 ปีอัตโนมัติ (โดยไม่จำเป็นต้องลงทะเบียน) และได้รับสิทธิเพิ่มเป็น 6 ปี 6 เดือน กรณีลงทะเบียนออนไลน์

หมายเหตุ: ไม่รวมสินค้าเอ้าท์เล็ต และสินค้าที่ไม่มี QC รวมถึงสินค้าประเภทไฟฟ้าที่มีข้อกำหนดการรับประกันระบบไฟที่แตกต่างกัน (โปรดอ่านรายละเอียดในสินค้าประเภทดังกล่าวแยกแต่ล่ะรายการ)

ลงทะเบียนการรับประกันสินค้าออนไลน์


กดลงทะเบียน


ฝ่าย Service (กรณีเคลมสินค้า) Line Official : @kioskservice


กดลงทะเบียนแจ้งซ่อม