စာအုပ်ဗီဒိုအစုံလိုက် Set-023
စာအုပ်ဗီဒိုအစုံလိုက် Set-023
စာအုပ်ဗီဒိုအစုံလိုက် Set-023-1
စာအုပ်ဗီဒိုအစုံလိုက် Set-023-2

စာအုပ်ဗီဒိုအစုံလိုက် Set-023

321 orders
MMK 1,220,000
Finished:true
Quantity :

Product Detail

ပရိဘောဂပစ္စည်း (၂)မျိုးပါဝင်သည်။

နှစ်ဖက်ဖွင့်မှန်တံခါးနှင့်ဗီဒို

နှစ်ဖက်ဖွင့်မှန်တံခါးနှင့်ဗီဒိုဖြစ်သည်။ ရွှေ့ပြောင်းနိုင်သော စင်(၅)စင်ပါ၀င်သည်။ စင်တစ်စင်လျှင် ၅၀ ကီလိုထက်မနည်းတင်၍ အသုံးပြုနိုင်သည်။ MAX book ပရိဘောဂများသည် လေးလံသောစာအုပ်များ၊ မှတ်စုများ၊ မဂ္ဂဇင်းများအတွက် အထူးဒီဇိုင်းထုတ်ပြုလုပ်ထားပါသည်။

Code
MAX-052
Size
Width  88 cm. *  Height  200 cm. *  Depth  30 cm.
Weight
45 kg.

နှစ်ဖက်ဖွင့်မှန်တံခါးနှင့်ဗီဒို

နှစ်ဖက်ဖွင့်မှန်တံခါးနှင့်ဗီဒိုဖြစ်သည်။ ရွှေ့ပြောင်းနိုင်သော စင်(၅)စင်ပါ၀င်သည်။ စင်တစ်စင်လျှင် ၅၀ ကီလိုထက်မနည်းတင်၍ အသုံးပြုနိုင်သည်။ MAX book ပရိဘောဂများသည် လေးလံသောစာအုပ်များ၊ မှတ်စုများ၊ မဂ္ဂဇင်းများအတွက် အထူးဒီဇိုင်းထုတ်ပြုလုပ်ထားပါသည်။

Code
MAX-052
Size
Width  88 cm. *  Height  200 cm. *  Depth  30 cm.
Weight
45 kg.

Dimension and weight

Code

SET-023

Size

Width  176 cm. *  Height  200 cm. *  Depth  30 cm.

Weight

90 kg.

Rating and Reviews

Recommend products