အားသွင်းအသုံးပြုနိုင်သည့် LED သံလိုက်မီး
အားသွင်းအသုံးပြုနိုင်သည့် LED သံလိုက်မီး-1
အားသွင်းအသုံးပြုနိုင်သည့် LED သံလိုက်မီး-2
အားသွင်းအသုံးပြုနိုင်သည့် LED သံလိုက်မီး-3
အားသွင်းအသုံးပြုနိုင်သည့် LED သံလိုက်မီး-4
အားသွင်းအသုံးပြုနိုင်သည့် LED သံလိုက်မီး-5

အားသွင်းအသုံးပြုနိုင်သည့် LED သံလိုက်မီး

239 orders
MMK 24,500
Finished:false
Light color :
White Light
Warm Light
Quantity :

Product Detail

LED သံလိုက်မီးဖြစ်ပြီး Touch စနစ်ဖြင့် ဖွင့်/ပိတ် ပြုလုပ်နိုင်သည်။ မီးရောင် အဖြူနှင့် အဖြူဖျော့ရောင်ရွေးချယ်နိုင်သည်။ 5V အားရှိသံလိုက်နှင့် USB အားသွင်းပေါက်ပါသည်။ (၂ နာရီအားသွင်း၍ နာရီ ၂၀ ထိအသုံးပြုနိုင်သည်။) အာမခံ (၇)ရက်အတွင်း ပြန်လဲပေးသည်။

Code

30903-4

Size

Width  7 cm. *  Height  1.5 cm. *  Depth  7 cm.

Weight

0.1 kg.

Rating and Reviews

Recommend products