နှစ်ဖက်ဖွင့်မှန်တံခါးနှင့်ဗီဒို
နှစ်ဖက်ဖွင့်မှန်တံခါးနှင့်ဗီဒို-1
နှစ်ဖက်ဖွင့်မှန်တံခါးနှင့်ဗီဒို-2
နှစ်ဖက်ဖွင့်မှန်တံခါးနှင့်ဗီဒို-3
နှစ်ဖက်ဖွင့်မှန်တံခါးနှင့်ဗီဒို-4
နှစ်ဖက်ဖွင့်မှန်တံခါးနှင့်ဗီဒို-5
နှစ်ဖက်ဖွင့်မှန်တံခါးနှင့်ဗီဒို-6
နှစ်ဖက်ဖွင့်မှန်တံခါးနှင့်ဗီဒို-7
နှစ်ဖက်ဖွင့်မှန်တံခါးနှင့်ဗီဒို-8
နှစ်ဖက်ဖွင့်မှန်တံခါးနှင့်ဗီဒို-9
နှစ်ဖက်ဖွင့်မှန်တံခါးနှင့်ဗီဒို-10

နှစ်ဖက်ဖွင့်မှန်တံခါးနှင့်ဗီဒို

1695 orders
MMK 610,000
Finished:false
Color :
Fresh White/Fresh White
Fresh White/Black
Fresh White/Red
Fresh White/Purple
Fresh White/Orange
Fresh White/Blue
Fresh White/Green
Fresh White/Gray
Quantity :

Product Detail

နှစ်ဖက်ဖွင့်မှန်တံခါးနှင့်ဗီဒိုဖြစ်သည်။ ရွှေ့ပြောင်းနိုင်သော စင်(၅)စင်ပါ၀င်သည်။ စင်တစ်စင်လျှင် ၅၀ ကီလိုထက်မနည်းတင်၍ အသုံးပြုနိုင်သည်။ MAX book ပရိဘောဂများသည် လေးလံသောစာအုပ်များ၊ မှတ်စုများ၊ မဂ္ဂဇင်းများအတွက် အထူးဒီဇိုင်းထုတ်ပြုလုပ်ထားပါသည်။

Code

MAX-052

Size

Width  88 cm. *  Height  200 cm. *  Depth  30 cm.

Weight

45 kg.

Rating and Reviews

Recommend products