ဖိနပ်ဗီရို
ဖိနပ်ဗီရို
ဖိနပ်ဗီရို-1
ဖိနပ်ဗီရို-2
ဖိနပ်ဗီရို-3
ဖိနပ်ဗီရို-4
ဖိနပ်ဗီရို-5
ဖိနပ်ဗီရို-6
ဖိနပ်ဗီရို-7

ဖိနပ်ဗီရို

497 orders
MMK 449,000
Finished:false
Color :
Fresh White/Fresh White
Fresh White/Black
Fresh White/Red
Fresh White/Purple
Fresh White/Orange
Fresh White/Blue
Fresh White/Green
Fresh White/Gray
Quantity :

Product Detail

ဖြုတ်တပ်နိုင်သော စင် (၅)စင်ပါ၀င်သည့် အဖွင့်တံခါးဖိနပ်ဗီရို။ စင်တစ်စင်လျှင် ပျမ်းမျှအားဖြင့် ဖိနပ်အရံ (၅)ရံအထိ ထည့်သိမ်းနိုင်သည်။ အတွင်း၌ ဖြုတ်တပ်နိုင်သော စင် (၅)စင်ပါ၀င်သည့် မှန်တံခါးဗီရိုအလတ်ဖြစ်သည်။ (ဖိနပ်များအတွက်သင့်တော်ပြီး) ဖိနပ်အရံ (၃၆)ရံအထက်ထည့်သိမ်းအသုံးပြုနိုင်သည်။

Code

MAX-033

Size

Width  88 cm. *  Height  105 cm. *  Depth  30 cm.

Weight

29 kg.

Rating and Reviews

Recommend products