လွှဲတံခါး ၂ခုပါသောဖိနပ်စင်။
လွှဲတံခါး ၂ခုပါသောဖိနပ်စင်။
လွှဲတံခါး ၂ခုပါသောဖိနပ်စင်။-1
လွှဲတံခါး ၂ခုပါသောဖိနပ်စင်။-2
လွှဲတံခါး ၂ခုပါသောဖိနပ်စင်။-3
လွှဲတံခါး ၂ခုပါသောဖိနပ်စင်။-4
လွှဲတံခါး ၂ခုပါသောဖိနပ်စင်။-5
လွှဲတံခါး ၂ခုပါသောဖိနပ်စင်။-6

လွှဲတံခါး ၂ခုပါသောဖိနပ်စင်။

269 orders
MMK 240,000
Finished:false
Color :
Fresh white
Black
Red
Quantity :

Product Detail

လွှဲတံခါး ၂ခုပါသောဖိနပ်စင်ဖြစ်သည်။ ဖိနပ် (၁၂) ရန်နှင့်အထက်ဆန့်သည်။ ဖိနပ်များနေရာတကျထားသိုနိုင်ရန်အတွက် အတွင်း၌ စတီးချောင်းလေးများပါရှိပြီး၊ အရွယ်အစားမတူညီသောဖိနပ်များအတွက် လိုအပ်သလိုနေရာပြောင်းရွှေ့နိုင်သည်။ *ဤပရိဘောဂပစ္စည်းအား နံရံနှင့်တွဲ၍ထားရမည်ဖြစ်သည်။*

Code

SW-102

Size

Width  60 cm. *  Height  80 cm. *  Depth  20 cm.

Weight

10 kg.

Rating and Reviews

Recommend products